Prak­tyki zawodowe

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich zna­j­duje sę w Budynku Dydak­ty­cznym A-​2, pokój 228

Infor­ma­cji doty­czą­cych prak­tyk udziela:

dr inż. Iwona Gro­belna
e-​mail: prak­tykiwiea​.uz​.zgora​.pl

Składanie doku­men­tów

Wszys­tkie doku­menty związane z prak­tyką zawodową należy składać oso­biś­cie w Biurze ds. Prak­tyk Studenckich.

W wyjątkowych sytu­ac­jach, po wcześniejszym uzgod­nie­niu tele­fon­icznym lub mailowym, można je wysłać lis­townie na adres:

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Budynek Dydak­ty­czny /​A-​2,
ul. prof. Z. Szafrana 2,
65516 Zielona Góra